top of page
IMG_2978.jpg
Diensten

Boom Effect Analyse

Een BEA (Boom Effect Analyse) wordt uitgevoerd om te kijken of een boom gezond is, verplaatst kan worden of welke vorm van onderzoek voor de desbetreffende boom noodzakelijk is.

 

In een BEA worden alle onderwerpen die hierboven individueel beschreven staan in een uitgebreid rapport uitgewerkt. Hierbij spelen o.a. de conditie en vitaliteit een grote rol.

landschappelijke inpassingen

Overheden schrijven in bouwaanvragen van bedrijven voor om deze ‘groen’ in te pakken. Dit inpakken wordt een landschappelijke inpassing genoemd.

 

Vaak moeten er ook bomen in zo’n landschappelijke inpassing opgenomen worden. Het doel is hierbij dat een boom op de juiste plek komt te staan waar deze tot volwassen boom kan uitgroeien.

Kwaliteitsbeoordeling

Met het uitvoeren van een kwaliteitsbeoordeling wordt vastgesteld of de boom kwalitatief (mechanisch en/of biologisch) nog gezond is of in welke aftakelingsfase de boom zich bevindt.

Taxaties

Alle bomen hebben een waarde. Om dit in geld uit te drukken wordt dit met de methode van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) berekend.

 

Boomtaxaties worden uitgevoerd door gecertificeerde/geregistreerde boomtaxateurs. Dit gebeurt wanneer er schade aan een boom is veroorzaakt. Of als de boomeigenaar de dagwaarde van een boom wil bepalen.

BVC/NTO Controle

Alle boomeigenaren worden volgens de wet geacht de bomen op eigen perceel te onderhouden en regelmatig op veiligheid (Boom Veiligheid Controle) te controleren.

 

Door middel van een visuele controle wordt beoordeelt of het een veilige-, een attentie- of risicoboom is. Met de uitslagen die in een rapport worden opgenomen, kunnen boomverzorgers (European Tree Worker) de bomen door middel van snoeien weer veilig maken.

 

Komt uit het verslag naar voren dat de boom inwendige gebreken vertoont? Dan kan er nog een NTO (Nader Technisch Onderzoek) verricht worden. Dit onderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door een Picus geluidstomograaf onderzoek.

bottom of page